Voor Wie

De psychologische behandeling kan zich richten of een of meerdere van onderstaande klachten:
Angstig zijn
Somber zijn
Dwangmatig zijn in denken of handelen
Onzeker zijn
Overmatig piekeren
Ernstig gepest worden of zijn
Problemen hebben door lichamelijke klachten of beperkingen
Problemen ten aanzien van eten en voor jezelf zorgen
Gehinderd worden door negatieve gedachten of gevoelens over jezelf
Snel boos worden en hierdoor in conflicten komen
Last hebben van heftige gevoelens
Moeite om jezelf staande te houden in relaties
Moeite om je eigen leven vorm te geven
Vastgelopen zijn na ernstige levensgebeurtenissen
Confrontatie met lichamelijke of psychische ziekte
Niet in staat zijn een studie of baan vol te houden

Als je je in één of meerdere van bovenstaande situaties herkent, kun je contact opnemen met KiK.