Informatie voor verwijzers

Hoe werkt een verwijzing

U kunt telefonisch of schriftelijk cliënten verwijzen per email, telefoon of het contactformulier op de website. Zie de welkomstpagina voor de actuele wachttijden. Ik werk zo min mogelijk met een wachtlijst. Als de praktijk vol is, geldt een aanmeldstop, uiteraard wordt u daarvan direct op de hoogte gesteld. Het streven is om binnen 6 weken na start intake een behandelvoorstel te maken. Afhankelijk van de klachten en frequentie van gesprekken kan dit soms sneller of wat langer duren. Er kan worden overlegd of gerapporteerd aan de huisarts en/of verwijzer, echter nooit zonder toestemming van de cliënt.

De werkzaamheden van KiK kunnen bestaan uit:

 • Psychologische behandeling
 • Supervisie over Psychologische onderzoek/diagnostiek
 • Advies
 • Het overdragen van kennis via lezingen of andere vormen van kennisoverdracht

Behandeling

In principe behandelt KiK alle soorten psychische en psychosomatische klachten
bij cliënten die voor behandeling in de ambulante setting in aanmerking komen,
kortdurend waar mogelijk, langer durend als dit nodig is.

Enkele klachten op een rij:

 • angsten en fobieën
 • somberheid en depressies
 • nervositeit, piekeren
 • eetstoornissen, zoals anorexia en boulimia
 • gebrek aan zelfvertrouwen en assertiviteitsproblemen
 • grote spanningen zoals examenvrees en burn-out
 • psychosomatische klachten
 • onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, ongeneeslijke ziekte, ontslag
 • relatieproblemen, scheiding
 • zorgen en problemen rond opvoeding
 • problemen die te maken hebben met rollen in het leven, zoals gezinslid, werknemer
 • levensfase problematiek
 • persoonlijkheidsproblematiek, persoonlijkheidsstoornis

Contra-indicaties
Wanneer er sprake is van: crisis, psychose, excessief drank- en/of druggebruik.

Psychologisch onderzoek / diagnostiek

KiK heeft expertise in het verrichten en interpreteren van psychologisch onderzoek bij uiteenlopende vragen. Aarzel niet contact op te nemen als u op dit terrein een vraag heeft. Door de drukte in de praktijk is er inmiddels voor gekozen zelf geen psychologische onderzoeken af te nemen, losstaand van lopende behandelingen.

Advies

In de praktijk kunnen diverse vragen spelen op het terrein van psychologisch functioneren. Overleg geeft vaak inzicht in helpende of belemmerende factoren in het functioneren van een cliënt.  De toestemming en/of medewerking van de cliënt is altijd noodzakelijk om advies in te kunnen winnen.