Informatie over de vergoeding van de behandeling

Met ingang van 2014 wordt gesproken van Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. In beide gevallen heb je een doorverwijzing nodig van de huisarts of andere specialist. De huisarts bepaalt, samen met jou en soms in overleg met mij, voor welke zorg je in aanmerking komt (generalistisch of specialistisch).  Voor de zekerheid raad ik je aan contact op te nemen met je ziektekostenverzekeraar om te weten of jouw behandeling ook wordt vergoed. De vergoedingen verschillen per verzekeraar en zijn mondeling bij mij op te vragen. Wanneer geen contract is afgesloten met de verzekeraar geldt 100% van het NZA-tarief.

KiK Psychotherapie heeft in 2020 contracten gesloten met:

  • ASR (de Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Salland, Holland Zorg, Energiek, zorg en zekerheid, IAK Volmacht, Caresco, Aevitae), basis generalistisch en specialistische zorg
  • Achmea (Avéro Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis, OZF) en Volmachten/Collectieven: Avitae, Aon, Kettlitz Wulfse, Nedasco)

Met overige zorgverzekeraars is in 2020 geen contract gesloten. Dat houdt in dat de behandeling (gedeeltelijk) door de verzekeraar zal worden vergoed. Er geldt een wettelijke maximale eigen bijdrage van 25% van de totale kosten van de geboden zorg. Dit geldt naast het eigen risico, dat altijd dient te worden voldaan.

De werkwijze bij KiK sluit aan bij afspraken en richtlijnen van het BIG-register en het LVVP, dit is vermeld in een algemene cliënten folder. Hierin staan onder andere de algemene voorwaarden bij het volgen van behandeling vermeld. Je kunt de cliëntenfolder zelf direct downloaden of inzien. Je mag ook altijd een exemplaar vragen binnen de behandeling. Conform de eisen van ziektekostenverzekeraars wordt binnen de behandeling gebruik gemaakt van vragenlijsten om de verbetering te meten (ROM-meting). Bij de start van de behandeling word je hiervan op de hoogte gebracht.

Betaling

Vaak verloopt de betaling rechtstreeks tussen KiK en de ziektekostenverzekeraar. Wanneer sprake is van een natura polis en KiK geen contract heeft met jouw ziektekostenverzekeraar, ontvang je aan het eind van de maand een factuur. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de behandeling bij een natura polis vaak voor minder dan 100% wordt vergoed.
Mocht je klachten hebben over de psychologische behandeling, raad ik je in eerste instantie aan dit binnen de psychologische behandeling aan te geven. Mocht dit niet lukken, of niet afdoende zijn, wil ik je wijzen op de eerder genoemde cliëntenfolder. Hierin staat uitgebreid beschreven tot wie je je kunt wenden als je een klacht hebt over de behandeling.